2015 ÅRS PRISTAGARE

 • Ida Johansson och 
Elina Danielsson
  Ungt kulturpris. Pris från Mörbylånga kommun

 • Lina Hjälteryd 
på Borgholms Blommor
  Årets unga företagare. Pris från Borgholms kommun

 • Magnus & Gisela Bremefors och Nobbe & Lotta Dannberger på Ölands Choklad
  Årets entreprenör Pris från Mörbylånga kommun.

 • Mattias Andersson
 på Kungsgårdens mjölk
  Årets Gröna företagare. Pris från de två Ölandskommunerna.

 • Kay Wiestål
  Ölands Marknadsföringspris. 
Pris från Ölandsbladet

 • Magnus Bremefors
 på Ölands Choklad
  Öländska hjärtat. Pris från
 Ölands Bank

 • Familjen Keith Bengtsson
 på Borgholms Ratiopac
  Årets Företagare i Borgholms kommun. Pris från Företagarna Öland

 • Rolf och Eva Åstrand på Mörbylånga Åkeri
  Årets Företagare i Mörbylånga kommun. Pris från Företagarna Öland